top of page

performance Hot Compost, 17 october 2021, M hka

Mourn/ing

The work of Annick Nölle has always struck me as light, flighty even, free-spirited and ever so positive – that is why I was slightly concerned to find the reference to mourning in this installation... to mourn the loss of something or someone is to view the past – to re-view. Perhaps my view of a happy-go-lucky and permanently positive artist is but a figment of my own imagination... based on past instances in which I had the privilege to work with her – for instance on the A Ripple in the Stuff of the Universe installation, part of the Ramble series at the Felixart museum, and certainly the various “Jaarlijks Verlof/Vacances annuelles” and various interventions during 'Laboratoires Patacyclistes' and group projects like the Cadavre Exquis in the rue de Flandre.

Annick told me: addressing the question of mourning is one way to talk about how we humans deal with ourselves and our environment in this particular society at this specific moment in time. The way we mourn, or rather not mourn, is in my opinion a serious issue we should really start to deal with, for the sake of Peace. There´s a lot of unmourned sadness in our society that turns into violence. I see grieving as a way to process the gap between what we want and what is real, and making room for something new.

In her earlier work, A Ripple in the Stuff of the Universe, Annick Nölle referenced the literature of Mark Twain and subtitled the 'Wild is the Wind' section with a quote: ‘Light out for the territories’. It represents the wish for an unorganized landscape full of potential, much like the field or cloud of potentialities in quantum field theory – which also emerged at the turn of the (former) century.   

The materials hark back to a time when the gifts of nature still seemed abundant and life was not yet as commercialized as it is today; freedom of thought, factual though it may be, is under strain through all kinds of applications that influence or affect one’s behavior without one even realizing it. 

‘Becoming more conscious’ is one of the aspects that is presented here in a whirlwind of potentials, in which the evisceration of bowels – against the wind – becomes a way to reference not only the microbiome yet also that which we all refer to as 'gut feeling'...

The smock from the invitation and performance reminds one of the painters of yore, and its length is reminiscent of the work of Gabriele Münter (not only as a painter, but mainly the anthropologically interesting photographs she made during her visit to the American Midwest at the turn of the (former) century), who, together with Kandinsky, breached the barrier of abstraction in Western culture back in 1911... heady times which are reflected here: the various grounds, both earth-colored and translucent, populated by any number of representational, fragmentary and abstracted thoughts – put to paper and cut, pasted, arranged and juxtaposed again through repeated manipulation – that pertain to personal reflections as well as notions of NonViolentCommunication, seeking connection so as to facilitate new solutions to old problems... much as for instance Max Plank would think outside of the box to address problems not solved by classic means.

Annick Nölle's work keeps changing yet always retains a connection with earlier incarnations. It is precisely when one thinks one understands it that the surprise strikes, and nothing appears to be in place; it either swirls around in a cloud of potentialities or lingers for a moment, as it does in a ‘dérive’ or ‘déjeuner sur l'herbe’, with all the elements seemingly disorganised and scattered across the bedspread on the floor or in the air, and the snacks and delicacies mixed in with tracts and essays, heartfelt sentiments and heartfelt laughter. An inspiring conversation of signs and ideas that, at a moment's notice, makes one's head spin so that one might require a moment's rest, one in which one can still perceive the gentle sloshing of digestion.

 

Chris Straetling (in cooperation with Annick Nölle)

Installationview Hot Compost, october/november 2021, M hka

with Night Shop, 182 x 325

C´est dans l´espace vide que ca se passe, retravaillé, 270 x 250

et Se Nourrir et Nourrir les Autres, 180 x 260

NL

 

Stories from Beyond Wrong and Right

Hoofdstuk I

over verdriet en rouw

 

Beste, 

dit is hoofdstuk 1 van een reeks die nog op stapel staat... of ook niet. Het maakt deel uit van een verhaal waaraan ik schrijf, niet echt fervent, maar eerder af en toe. Ergens in een andere dimensie zitten mensen of buitenaardse wezens, of Iets wat ons brein helemaal niet kan vatten, samen en vertellen verhalen. Misschien zijn ze buiten tijd en ruimte. Mij is ook nog niet helemaal duidelijk wie er juist zit en hoe ze daar gekomen zijn. In ieder geval hebben ze toegang tot informatie over een bepaalde samenleving, één van de vele die in het begin van de 21ste eeuw de aarde bevolkten. Nieuwsgierig naar andere vormen van leven en hoe die hun eigen aanwezigheid organiseerden, vertelt iemand hoe deze samenleving omging met verdriet en rouw. 

Lieve groeten, 

Annick

P.S. Als ik het woord rouw in deze tekst gebruik, refereer ik aan een lichamelijke functie om met verdriet, frustratie, angst, onmacht,… om te gaan. Om de kloof tussen wat ‘is’ en wat we ‘graag willen’ te overbruggen. Het gaat dus om rouw in de brede zin en niet alleen maar in verband met het verlies van een persoon.

---------------------------------------------

Van kleins af aan wordt  kinderen aangeleerd hun verdriet over de kleine en grote frustraties van het leven te onderdrukken. Baby’s hadden ‘s avonds een huiluurtje, maar ouders probeerden ze te sussen of lieten ze alleen. Wanneer ze groter werden en hun lichaam rouw wilde uiten in de vorm van wenen om frustraties en verdriet te transformeren, gingen ouders hun ofwel troosten ofwel berispen. In elk geval was het de bedoeling dat het kind stopte met wenen: "maar je moet niet wenen...", “zo erg is het toch niet…”, "nu is het genoeg, hou ermee op",... 

Of ze probeerden een manier te vinden om de aandacht van het kind op iets anders te vestigen: "oh, kijk, een vogel...". Ze probeerden kinderen ervan te weerhouden hun instinctieve rouw om de kleine frustratie en het verdriet van het dagelijkse leven te beleven en te uiten.

 

Rouw heeft ruimte nodig

 

Wanneer het anders liep dan ze graag wilden, gingen kinderen instinctief wenen om de kloof tussen ‘wat is’ en ‘wat ze wilden’ te dichten. Om hun dit af te leren gebruikten ouders een techniek die wijdverspreid was in die tijd: schuldgevoelens creëren: “je hebt gisteren al een ijsje gekregen en vandaag vraag je er weer een… dat kan toch niet” of door te vergelijken: "kijk naar je vrienden... zij huilen niet. De enige die huilt ben jij."

 

Van zodra de mens in de wereld terecht kwam, belandde zij onmiddellijk in de “schuld marinade” waarvan het belangrijkste ingrediënt schaamte was

 

“Huilen werd uiteindelijk vaak als manipulatie gezien: “oh, ze wil alleen maar krijgen wat ze wil” of: “ze wil gewoon aandacht… “…terwijl iedereen toch aandacht nodig heeft. Men beseften niet dat het om een vorm van rouwen ging… een heel kleine rouw. De transformatie van verdriet die ruimte nodig heeft, soms maar een paar minuten en waaraan zij eenvoudigweg de ruimte hadden kunnen geven…”

Just holding the space

 

Alledaagse rouw hoorde niet bij de cultuur en wenen in het openbaar was een uitdaging voor de maatschappelijke normen.

De enige openbare plek waar je mocht wenen was tijdens een begrafenis. 

Op andere momenten waren tranen in het openbaar een verstoring van de status quo. 

Dit maakte mensen ongemakkelijk en hulpeloos en ze probeerden dan ook meteen te “helpen”, door van onderwerp te veranderen, proberen de goede kant van de dingen te zien ("Het geschenk in dit alles is..."), te herkaderen ("Bekijk het eens van een andere kant..."), advies te geven, te vergelijken, te minimaliseren ("Zo erg is het niet"), schaamte opwekken (“Je bent te gevoelig” ), te bekritiseren, te veroordelen ("Je bent altijd zo negatief"), gerust te stellen ("Het komt wel goed"), een diagnose te stellen ("Je bent gewoon depressief omdat...") of te beledigen ("Je bent geen knappe schreeuwer").

 

In de loop van de dag, ontstaat er allerlei klein en groot verdriet, frustraties, machteloosheid, angst, hopeloosheid.... Zoals de bus missen, niet gehoord worden als je iets zegt, een gestolen fiets, een ruzie, een droom die niet uitkomt, een vriendschap die eindigt, iemand die sterft, alles verliezen bij een brand of overstroming, de collaps van het ecosysteem, ...

 

Er was zoveel ongerouwd verdriet

 

Volwassen, wisten ze niet meer wat te doen met frustraties en andere oncomfortabele gevoelens. De oplossing was gevoelens gewoon niet voelen.

Verschillende middelen werden in de loop van de tijd op punt gezet : pilletjes en drankjes en televisie, therapeuten, mindfulness,... Allemaal manieren om zich aan te passen aan een maatschappij die zichzelf het rouwen had afgeleerd en daardoor onder enorme druk stond.

Onverwerkte rouw uitte zich in woede, geweld en depressie. Die spanning moest zich op de een of andere manier een weg naar buiten banen.

Ongerouwd verdriet lekte onder meer uit in de vorm van bedreigingen: 

“als je nu de deur uitgaat, dan moet je nooit meer terugkomen…” 

zeiden mensen tegen iemand die zich niet gedroeg zoals ze wilden waardoor intens verdriet en angst voor radeloosheid zorgde en druk de enige optie leek. 

 

Ze bedreigden anderen om te proberen de werkelijkheid te dwingen zich aan te passen aan wat zij wilden.

Of ze gingen dwang op zich zelf zetten, door te proberen niet te willen wat ze wilden.

 

Het maakte hen hard. Het was zichtbaar in hun lichamen.

 

Ze rouwden niet om onvervulde behoeften. 

Wanneer bijvoorbeeld een relatie over was, werd er om de relatie gerouwd. 

Niet om behoeften zoals continuïteit, liefde, verbondenheid, veiligheid, tederheid, nabijheid, intimiteit, ... behoeften die in de relatie vervuld waren, voordat de frustratie ontstond en de kloof groeide en groeide en onoverbrugbaar werd.

Evenmin kwamen zij in contact met de behoeften die door het uit elkaar gaan wel vervuld werden. Zoals misschien het herverbinden met zichzelf, avontuur, eenvoud, vrijheid, …

 

Er was vehement verzet tegen wat in hen leefde

 

Rouw helpt ons om voorzichtig de kloof te overbruggen tussen wat we willen, ons voorstellen of verlangen en wat er op dat moment werkelijk “is”.

 

De realiteit boven het plan verkiezen

 

word vervolgd


 

FR

Stories from Beyond Right and Wrong (Histoires de l'au-delà du bien et du mal)

Chapitre I

chagrin et deuil

 

Cher, Chère,

Ceci est le chapitre I d'un livre à venir… ou pas. C´est une histoire que j’écris, sans grande ferveur toutefois, plutôt de manière occasionnelle. Quelque part dans une autre dimension, des terriens ou des extraterrestres ou une Chose que notre cerveau ne peut pas entièrement saisir, sont réunis et se racontent des histoires. Peut-être sont-ils en dehors du temps et de l’espace. Je ne vois pas encore très clairement qui est présent et de quelle manière chacun est arrivé là. Ils ont en tout cas accès à des informations sur l’une des multiples sociétés qui peuplaient la Terre au début du XXIe siècle. Curieux des autres formes de vie et de la façon dont elles organisaient leur présence, quelqu’un raconte comment cette société abordait le chagrin et le deuil.

Cordialement,

Annick

P.-S. : Le mot deuil que j’utilise dans ce texte fait référence à une fonction corporelle pour gérer le chagrin, la frustration, la peur, l’impuissance… Pour combler l’écart entre ce qui « est » et ce que nous « aimerions qui soit ». Il s’agit donc du deuil au sens large, pas seulement de la douleur éprouvée par la perte d’une personne.     ---------------------------------------------    et nous voilà partis:

Dès leur plus jeune âge, on apprenait aux enfants à réprimer le chagrin causé par de petites et de grandes frustrations de la vie. Le soir, les bébés pleurnichaient de manière instinctive, mais les parents essaient soit de les apaiser, soit les laissaient seuls. 

Quand les enfants devenaient plus grands et que leur corps voulait exprimer le deuil sous forme de pleurs pour transformer les frustrations et la tristesse de la vie quotidienne, les parents les réconfortaient ou leur faisaient des reproches. Dans tous les cas de figure, l’objectif était d’amener l’enfant à cesser de pleurer : « Mais faut pas pleurer… », « Ce n’est pas si grave… », « Ça suffit, arrête de pleurer ». Soit, ils essayaient de trouver un moyen d’attirer l’attention de l’enfant sur autre chose : « Oh, regarde, un oiseau… ». Ils tentaient d’empêcher les enfants de vivre et d’exprimer leur deuil instinctif causé par de petites frustrations et peines de la vie quotidienne.

 

Le deuil a besoin d’espace

 

Lorsque les choses ne se déroulaient pas comme ils le souhaitaient, les enfants pleuraient pour combler l’écart entre « ce qui est » et « ce qu’ils auraient aimé qui soit ». Pour leur désapprendre cela, les parents utilisaient une technique très répandue à l’époque : éveiller des sentiments de culpabilité : « Tu as reçu une glace hier et aujourd’hui tu en redemandes une… Ce n’est pas bien » ou faire des comparaisons : « Regarde tes amis, eux, ils ne pleurent pas. La seule personne qui pleure ici, c’est toi. »

 

Dès que l’humain naissait, il attirait immédiatement dans la marinade de culpabilité dont l’ingrédient principal était la honte

 

Somme toute, les pleurs étaient souvent perçus comme une manipulation : « Oh, elle veut juste obtenir ce qu’elle désire » ou : « Elle veut juste de l’attention… », alors que nous avons quand même tous besoin d’attention, non?.

Ils ne se rendaient pas compte que c’est une forme de deuil… un tout petit deuil. La transformation de la tristesse qui a besoin d’espace, parfois juste quelques minutes, et qu’ils auraient tout simplement pu donner… 

Just holding the space

Le deuil quotidien ne faisait pas partie de la culture et pleurer en public était un défi lancé aux normes sociales. Le seul événement public où ils pouvaient pleurer était durant un enterrement. Sinon, les larmes versées en public étaient un trouble au statu quo. Cela mettait les gens mal à l’aise et les déconcertaient. D’emblée, ils tentaient d’« aider », en changeant de sujet, en essayant de faire voir le bon côté des choses (« Le bienfait dans tout ça, c’est… »), en recadrant, (« Considère-le donc sous un angle différent… »), en donnant des conseils, en comparant, en minimisant (« Ce n’est pas si grave »), en éveillant un sentiment de honte (« Tu es trop sensible »), en critiquant, en condamnant (« Pourquoi toujours être si négatif ? »), en rassurant (« Tout finira par s’arranger »), en posant un diagnostic (« Tu fais juste une grosse déprime parce que… ») ou en offensant (« Pleurer ne t’embellit pas »).

Au cours de la journée, toutes sortes de petits et gros chagrins, frustrations, peurs, sentiments d’impuissance ou de désespoir se manifestent. Comme rater le bus, ne pas être entendu quand on parle, se faire voler son vélo, se disputer, constater qu’un rêve ne se réalisera pas, voir une amitié prendre fin, perdre une personne chère, tout perdre dans un incendie ou une inondation, assister à l’effondrement de l’écosystème…

Il y avait beaucoup de tristesse dont le deuil n’avait pas pu se faire

 

Une fois devenus adultes, ils ne savaient plus que faire des frustrations et autres sentiments inconfortables. Leur solution consistait simplement à ne pas ressentir d’émotions. Au fil du temps, différents moyens ont été mis au point à cette fin : pilules, boissons, télévision, thérapeutes, méditation de pleine conscience… Autant de façons de s’adapter à une société qui avait désappris à faire le deuil et qui, de ce fait, se retrouvait soumise à une immense pression. Le deuil refoulé s’exprimait par de la colère, de la violence et de la dépression. De quelque manière que ce soit, cette tension devait se frayer un chemin vers l’extérieur. 

Les douleurs refoulées se manifestaient souvent sous forme de menaces : « Si tu pars maintenant, ne reviens plus jamais… » disaient-ils, par exemple, à quelqu’un qui ne se comportait pas comme ils le souhaitait. Le chagrin et la peur intense désemparaient les gens et la seule option possible leur semblait mettre de la pression : 

menacer les autres pour essayer de forcer la réalité à se conformer à ce qu’ils désiraient. 

Ou bien ils se contraignent à se faire croire qu’ils ne désiraient pas ce qu’ils désiraient. 

Tout cela les a rendus durs. C’était visible dans leurs corps.

Lorsque par exemple une relation se terminait, ils faisaient le deuil de la relation. Ils ne faisaient pas le deuil de leurs besoins inassouvis par la séparation telles que la continuité, l’amour, la connexion, la sécurité, la tendresse, la proximité, l’intimité… soit des besoins que la relation comblait avant que la frustration n’apparaisse et que le fossé ne se creuse davantage jusqu’à devenir infranchissable. De même, ils n’entraient pas davantage en contact avec les besoins que la séparation comblait. Comme p.ex. se reconnecter avec soi-même, retrouver le goût de l’aventure, de la simplicité, de la liberté…

Il y avait une résistance véhémente contre ce qui était vivant en eux

Le deuil nous aide à combler délicatement l’écart entre ce que nous souhaitons, imaginons ou désirons et la réalité, ce qui « est », à un moment précis.

Choisier la réalité au projet

 

to be continued…                

bottom of page