In den Falten des Alltags wächst meine Arbeit

My work grows in the folds of everyday life

Mon travail pousse dans les plis du quotidien

*********************************************************

 

 

Evolution and change, impermanence, instability, unpredictability are the organising principles of my work.

Evolutie en verandering, vergankelijkheid, instabiliteit, onvoorspelbaarheid zijn de ordenende principes van mijn werk.